document.write(unescape("%3Cscript src=%27http://s10.histats.com/js15.js%27 type=%27text/javascript%27%3E%3C/script%3E")); " />

puchatek


Idź do treści

Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY

ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO im. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE ZDROJU

NA ROK SZKOLNY 2012/13


Opracowano na podstawie:
" Koncepcji Pracy Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego im. Kubusia Puchatka na lata 2010 - 2015,
" wniosków do dalszej pracy opracowanych przez Radę Pedagogiczną,
" wytyczne z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
" diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci,
" oczekiwań rodziców.Cele:
" tworzenie takiego klimatu przedszkola, aby wszystkim naszym wychowankom zapewnić zrównoważony rozwój w wymiarze: ekologicznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym,
" stworzenie placówki przyjaznej dzieciom, rodzicom, środowisku lokalnemu, promującej zdrowie, optymizm i ekologię.
Zadania:
1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych wśród dzieci, rodziców i w środowisku lokalnym. Systematyczne podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska- kontynuacja.
2. Tworzenie klimatu tolerancji i życzliwości oraz akceptacji dla innych narodów i własnego otoczenia, przekazywanie wartości etycznych-kontynuacja.
3. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju w celu coraz to lepszego przygotowania dzieci do dalszego etapu edukacji oraz do rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb- kontynuacja.

Zadanie 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych wśród dzieci, rodziców i środowisku lokalnym. Systematyczne podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

1. Realizacja programu wychowawczego i profilaktyki placówki.
2. Program edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas".
3. Program promujący zdrowy styl życia i właściwy sposób odżywiania "Radosny Przedszkolak".
4. Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji zdrowotnej "Akademia Aquafresh"- profilaktyka próchnicy.
5. Gazetka tematyczna dla rodziców: "Prawa dziecka", "Promocja zdrowia", "Optymistyczne Przedszkole"
6. Realizacja programu "Bezpieczny przedszkolak"
7. Program ogólnopolski "Pogromcy zarazków".
8. Zorganizowanie warsztatów udzielania pomocy przed medycznej
9.Udział w akcji Sprzątanie Świata. Ekologiczny patrol.
10. Gimnastyka korekcyjna- profilaktyka wad postawy i płaskostopia
11. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne. Stosowanie zabaw relaksacyjnych.
12.Realizacja programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
14. Wykorzystanie do zajęć materiałów przygotowanych przez fundację RECAL, NASZA ZIEMIA (Recykling.pl), FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA, program komputerowy "Maluch poznaje ekologię".
15. Prowadzenie na terenie przedszkola zbiórki baterii (organizacja reba) i starych telefonów komórkowych (Green World)
16.Udział w corocznym konkursie ekologicznym organizowanym przez Urząd Miasta- zbiórka plastikowych nakrętek.
17. Obchody Dnia Ziemi i Dnia Wody. Posadzenie nowych roślin do przedszkolnego ogrodu.
18. Obserwowanie rozwoju roślin, prowadzenie hodowli w kąciku przyrody.
19. Prowadzenie Kalendarza pogody. Obserwacja zmian i zjawisk zachodzących wokół nas.
20. Dokarmianie w czasie zimy ptaków, zbieranie, suszenie i przechowywanie nasion i owoców przeznaczonych na pokarm dla ptaków w zimie. Zbiórka kasztanów i żołędzi. Spotkanie z leśnikiem.
21.Kontynuowanie współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych
22.Wyjścia do Pijalni wód mineralnych, do jaskini solno-jodowej.
23.Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
24. Festyn rodzinny "Mama, tata i ja" promujące zdrowe odżywianie oraz zabawy ruchowe z rodzicami.

Zadanie 2.Tworzenie klimatu tolerancji i życzliwości oraz akceptacji dla innych narodów i własnego otoczenia, przekazywanie wartości etycznych.

1. Realizacja Planu współpracy z przedszkolem w Hronovie z Czech.
2. Obchody " Dnia Życzliwości". Wewnątrzgrupowy konkurs na "Życzliwego Przedszkolaka"
3. Program " Mały Europejczyk"
4.
Udział w kampaniach społecznych np ” Góra Grosza” „ Dzieciństwo bez przemocy”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Święto Ziemi” itd.
5. Udział w występach artystycznych dla rodziców, babć i dziadków, emerytów, kuracjuszy, radnych.
6. Udział w konkursach organizowanych przez instytucje działające w naszym regionie
7. Wykorzystanie na zajęciach literatury dziecięcej wprowadzających dziecko w świat wartości wychowawczych,
poznawczych, kształcących.
8. Realizacja programu "Wszyscy mamy równe prawa".
9. Przyłączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
10.Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Klika"
11. Udział w kampaniach i akcjach UNICEF.
12. Obchody Roku Janusza Korczaka. Cykl zajęć w przedszkolu, lekcje biblioteczne, konkursy zewnętrzne i wewnętrzne.

Zadanie 3.Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju w celu coraz to lepszego przygotowania dzieci do dalszego etapu edukacji oraz do rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb.

1. Wycieczki do instytucji w środowisku lokalnym lub zapraszanie ciekawych ludzi do przedszkola. Współpraca z Biblioteką Miejską, Urzędem Miasta, Urzędem Pocztowym, Policją, Strażą Pożarną, przychodnią zdrowia, sanatorium Jagusia.
2. Wczesne wspomaganie dzieci z problemami edukacyjnymi.
3. Wspieranie dzieci uzdolnionych.
4. Program adaptacyjny dla dzieci "W przedszkolu Kubusia Puchatka maluchy nie płaczą"
5. Zajęcia w Domu Pracy Twórczej "Cyganeria", zwiedzanie Muzeum Zabawek, Muzeum Rzemiosł. Wycieczka na Szlak Ginących Zawodów, do Ruchomej Szopki, Skansenu w Pstrążnej.
6. Wyjścia do teatru.
7. Urządzenie w każdej sali kącików rozwoju zainteresowań dzieci.
8. Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych o koła zainteresowań (nieodpłatnie).
9. Stosowanie przez nauczycieli różnorodnych metod pracy: z elementy pantomimy, dramy, pedagogiki zabawy.
10. Tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw twórczych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
11. Aktywny udział w "Akcji cała polska czyta dzieciom". Czytanie dzieciom utworów literatury
dziecięcej o tematyce ekologicznej o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i
humoru.
12. Realizacja programu "Dodaj język polski do ulubionych"
13.Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej oraz grupowych kącików książki w nowe pozycje literatury dziecięcej.
Zakup ciekawych pomocy dydaktycznych.
14.Zajęcia z logopedą dla dzieci mających trudności z prawidłową wymową.
15. Organizowanie zajęć dodatkowych dla chętnych dzieci (odpłatnych przez rodziców).
16. Kontynuacja programu " Optymistyczne Przedszkole".
17. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dusznikach Zdroju
18.Prezentacja osiągnięć dzieci poprzez udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, uroczystościach, publikowanie osiągnięć na stronie internetowej przedszkola.
19. Udział dzieci w Przeglądzie Twórczości Dzieci PrzedszkolnychKALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚĆI NA ROK SZKOLNY 2012/13

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13- 3 września 2012r
2. "Pasowanie na Przedszkolaka"- październik

3. Europejskie dni dla dzieci starszych wg programu Mały Europejczyk. Kolorowe dni dla dzieci młodszych.- 1 raz w miesiącu
4. "Święto marchewki"- październik
5. "Urodziny Kubusia Puchatka"- 14 października
6. Dzień Edukacji Narodowej- przygotowanie i wręczenie laurek wszystkim pracownikom placówki- 14 października

7. "Święto Niepodległości"- cykl zajęć w grupach starszych- listopad
8. Światowy Dzień Życzliwości. Wewnątrzgrupowy konkurs na "Życzliwego Przedszkolaka"- 21 listopada
9. Światowy Dzień Misia- Słuchanie bajek, zabawy przy piosenkach, zabawy z misiem,- 25 listopada
10. Zabawa Andrzejkowa- 30 listopada

11. Mikołaj w przedszkolu- 6 grudnia
12.Wigilia w przedszkolu, jasełka dla rodziców, emerytów i rencistów- grudzień
13. Dzień Babci i Dziadka- 21 stycznia
14. Zabawa karnawałowa- styczeń

15. Powitanie wiosny - 21 marca
16. "Dzień Wody"- 22 marca
17. "Moja zabawka"- bawimy się zabawkami zrobionymi samodzielnie- 30 marca
18. "Wielkanocne śniadanie"- marzec
19. Dzień służby zdrowia- spotkanie z przedstawicielem, złożenie życzeń. Wycieczka do apteki, przychodni.- kwiecień
20. "Dzień Ziemi"- marsz ekologiczny, "Dzień oszczędzania energii" - 21 kwietnia
21. "Konstytucja 3 Maja"- cykl zajęć w starszych grupach- maj
22. "Mama, tata i ja"- festyn rodzinny- maj/ czerwiec
23. Wyjścia do teatru- 2 x w ciągu roku.
24. "Muzyczne podróże" - cykl audycji muzycznych przygotowanych przez Filharmonię Sudecką- co 2 miesiąc
25. Dzień dziecka. ŚWIĘTO EUROPY- przemarsz w przebraniach, Quiz - WSPÓLNA EUROPA- 1 czerwca.
27. Uroczyste zakończenia roku szkolnego. "Zielona noc"- dla absolwentów nocleg w przedszkolu- 29 czerwca.


KONKURSY WEWNĘTRZNE:

1. Konkurs międzygrupowy "Najpiękniejszy kącik przyrody"z udziałem rodziców i dzieci- wrzesień/październik
2. Konkurs plastyczny pn "Zaszyfrowana wiadomość"- listopad.
3. Międzygrupowy Przegląd kolęd i pastorałek- grudzień.
4. Konkurs literacki na optymistyczną bajkę dla dzieci i rodziców, temat dowolny- luty/marzec.
5. Konkurs plastyczny "W krainie Kubusia'- kwiecień/maj
6. Konkurs międzygrupowy wiedzy o bezpieczeństwie "Bezpieczny Przedszkolak"- maj
7. Quiz wiedzy o Europie- WSPÓLNA EUROPA - czerwiec.
8. Mała Olimpiada Sportowa - czerwiec.

PROPOZYCJA WYCIECZEK:
1. Muzeum Zabawek w Kudowie- Zdroju- zapoznanie z historią zabawek.
2. Skansen - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego i Ruchoma Szopka
Zajęcia "Od ziarenka do bochenka"
3. Muzeum Żaby, zwiedzanie przy okazji wyjścia do Parku Narodowego.
4. Szlak Ginących Zawodów,
- zapoznanie z następującymi zawodami: garncarz, piekarz, kowal, tkacz.
5. Wyjazd do ZOO- Safari w DVOR KRALOVE - zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi.
6. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju- zapoznanie z dawna technologią wytwarzania papieru.
7. Wyjścia do Domu Pracy Twórczej "Cyganeria"- zwiedzanie wystaw, poznawanie nowych technik plastycznych.
8. Inne w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci.PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2012/13

Wrzesień

1. Zorganizowanie zebrań grupowych dotyczących organizacji pracy roku szkolnego.
2. Wybranie nowych przedstawicieli do Rady Rodziców.
3. Opracowanie planu pracy Rady Rodziców.
4. Poznanie dzieci i ich środowiska rodzinnego:
- praca indywidualna, przeprowadzenie wnikliwych obserwacji dzieci we wszystkich grupach wiekowych; informowanie rodziców o ich wynikach; przeprowadzenie wywiadu i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- rozmowy indywidualne z inicjatywy dyrektora, nauczycieli i rodziców.
5. Uzyskanie deklaracji rodziców na:
- badania logopedyczne i uczestnictwo dzieci w terapii logopedycznej
- uczestnictwo w zajęciach religii dzieci 4i 5-letnich
6. Pozyskanie informacji od rodziców dotyczących organizacji szkoleń w przyszłym roku szkolnym- ankieta.


Październik-listopad

1. Zajęcia otwarte dla rodziców w poszczególnych grupach wiekowych (październik/listopad).
2. Eksponowanie prac plastyczno - konstrukcyjnych dzieci wszystkich oddziałów na stałej wystawce dla rodziców - cały rok szkolny.
3. Systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców, zawieszanie informacji dotyczących funkcjonowania grupy, przekazanie rodzicom informacji o wartościowych książkach dla dzieci, zachęcanie do zdrowego stylu życia.
5. Pomoc rodziców w organizacji uroczystości w przedszkolu: PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA
7. Pomoc rodziców przy organizacji konkursów dla dzieci.


Grudzień

1.Współdziałanie z rodzicami i Radą Rodziców przy organizowaniu paczek mikołajkowych dla dzieci.
2. Spotkania wigilijne w każdej grupie wiekowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Czynne zaangażowanie rodziców przy przygotowaniu świątecznego wystroju sali, wprowadzenie urozmaiconych form organizacji spotkań wigilijnych.Styczeń/luty

1. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez zapraszanie do przedszkola Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Zaproszenie do wspólnego czytania utworów literatury dziecięcej.
2. Zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla danego oddziału . Wymiana spostrzeżeń dotyczących spraw wychowawczych.
3. Cykliczne spotkania Rady Rodziców z udziałem dyrektora w celu omówienia realizacji podjętych zadań i organizacji imprez dla dzieci.


Marzec

1.Zajęcia otwarte dla rodziców w poszczególnych grupach wiekowych.
2. Zaangażowanie rodziców w przygotowanie powitania wiosny.
3. Aktywny udział rodziców w działaniach proekologicznych przedszkola, zbiórka plastikowych nakrętek, baterii, starych telefonów komórkowych.

Kwiecień

1.Pomoc rodziców w zorganizowaniu obchodów "Światowego Dnia Ziemi", posadzenie kilku kwitnących krzewów wokół przedszkola.
2.Cykliczne kontakty indywidualne z rodzicami, omawianie problemów wychowawczo - dydaktycznych.
3. Przekazanie rodzicom dzieci 5 i 6 letnich informacji o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Maj/Czerwiec

1.Zaangażowanie rodziców w organizację oraz udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym na terenie ogrodu przedszkolnego. Współudział rodziców w przygotowanie loterii fantowej.
2. Udział rodziców w organizację wycieczek grupowych.
3. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w grupach dzieci 5 -letnich. "Zielona noc".PLAN WSPÓŁPRACY Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKĄ


1. Wypożyczanie książek dla grup do czytania w przedszkolu.
2. Zajęcia biblioteczne prowadzone w siedzibie biblioteki.
3. Udział przedszkolaków w spotkaniach twórców literatury dziecięcej
4. Aktywny udział przedszkola w akcjach i projektach podejmowanych przez bibliotekę. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji przedszkolnej.
5. "Tydzień czytania dzieciom" w myśl akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
6. Obchody "Dnia Bibliotekarza", wręczenie laurek pracownikom biblioteki


PLAN WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ

1. Nawiązanie kontaktów z dyrektorem szkoły i nauczycielami zerówek i klas pierwszych. Ustalenie terminów spotkań.
2. Zapoznanie dzieci z grup starszych z budynkiem szkoły: klasy, sala gimnastyczna, świetlica.
3. Udział dzieci w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. (obejrzenie przedstawienia przygotowanego przez starszych kolegów).
4. Przeprowadzenie badan ankietowych wśród rodziców naszych absolwentów oraz wśród nauczycieli zerówek.

PLAN WSPÓŁPRACY Z PARKIEM NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH

1. "Flora i fauna naszego regionu". Zwiedzanie Muzeum Żaby- październik
2. "Jak przyroda przygotowuje się do nadejścia zimy?"Pomoc w zorganizowaniu dokarmiania zwierząt w czasie zimy- listopad
3. "Znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt. Obieg wody w przyrodzie"- marzec
4. "Już wiosna. Zapoznanie ze ścieżką dydaktyczną PŁAZY- kwiecień

PLAN WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

1. Konsultacje w sprawie dzieci mających trudności edukacyjne i psychospołeczne.

2. Zajęcia pokazowe z grupą w zakresie terapii pedagogicznej:

3. Szkolenia dla nauczycieli i rodziców, temat do uzgodnienia.


PLAN WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KLIKA"

1. Pokaz wykonywania ozdób świątecznych, wspólne ubieranie choinki.
2. Zaproszenie na Jasełka w wykonaniu dzieci przedszkolnych.
3. Wspólne wykonywanie stoików Wielkanocnych
4. Zaproszenie na Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych.
5. Zaproszenie na festyn "Mama, tata i ja", stoisko z rękodziełem osób niepełnosprawnych.PLAN WSPÓŁPRACY Z PRZEDSZKOLEM Z HRONOVA

1. Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe- WIGILIA
2. Mała Olimpiada
3. Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych


Powrót do treści | Wróć do menu głównego